• Hej Gæst!
  Vidste du at du kun kan besvare indlæg, ved at være logget ind?
  Hvis ikke du kan logge på forummet, eller oprette dig, så skriv en ticket til support, og vi vil hjælpe dig eller oprette dig!
  ---> Du finder Support systemet her! arrow <----

The Grepolis Player Council!

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Det er med stor glæde at vi kan annoncere The Grepolis Player Council!

Med start fra d. 18/07 2017, kan alle spillere fra vores internationale fællesskab ansøge om medlemskab af Player Council, for at repræsentere deres region, det internationale fællesskab og hele spillerbasen som en samlet helhed.

8 år efter den oprindelige udgivelse af Grepolis, føler vi at spillet har nået et generelt tilfredsstillende niveau og vi ønsker nu at sætte fokus på eksisterende mekanismer, events og andre funktioner. Med dette for hoved, ønsker vi at give spillerne bedre muligheder for at komme med ideer og forslag, og skabe en mere direkte kontakt mellem os, udviklere af spillet og jer, og dermed endnu en kilde til professionel og aktiv tilbagemelding, foruden vores support holdog andre partnere til InnoGames.

Vi har allerede dedikerede og yderst motiverede support hold over hele verden, som er i tæt kontakt med vores spillere og som hele tiden sender ønsker og bekymringer videre som de støder på via vores officielle kanaler (eksempelvis tickets, forummet, Facebook etc.). Alligevel mener vi ikke, at der er nogen der er i tættere kontakt med andre spillere, end spillerne dem selv. Plus, udover vores officielle kanaler, så sker der mange ting indenfor alliancer og på krigsmarken som vi muligvis ikke er klar over. Veteraner af spillet kan ofte fortælle om de skøreste (og sjoveste) historier, som højst sandsynligt ville blive fortalt meget anderledes, hvis de blev fortalt offentligt gennem vores officielle kanaler.

Derfor vil vi gerne række hånden ud til vores spillere og invitere dem til at blive en del af vores tilbagemeldings procedure. Det er også vores håb at dele noget indsigt i den tankeproces der er bag bestemte beslutninger ved spil design og udvikling, med det mål at kunne udbrede en bedre forståelse for bestemte beslutninger, hvor nogle kan blive kommunikeret videre ud til alle de andre Grepolis spillere.

Hvis du kunne være interesseret i at blive en del af The Grepolis Player Council, så læs videre for yderligere informationer.

The Player Council

The player council består af tre kamre, hvor hvert kammer har sine egne specielle opgaver og privilegier associeret med dem.
upload_2017-6-29_21-7-14.png

The Local Council

Hvert medlem af dette råd, vil blive valgt af lokale spillere fra hans eller hendes region. Og som følge heraf blive en af rådet, f.eks. for det danske marked.

Et Local council består af op til 5 medlemmer , som diskuter anliggender relateret til deres egen region. De vil også udpege en talsperson for gruppen ( og en suppleant) som skal repræsentere deres region ved the inner council.

The Inner Council

The Inner Council er en slags komite, hvor repræsentanterne valgt fra The Local Council samles. Dette er stedet hvor de forskellige regioner mødes for at diskutere forskellige emner, for at udveksle ideer og bekymringer og prioritere udformningen af forslag. Idealt set vil medlemmerne af The Inner Council forme en fælles mening og vigtige emner, ideer, bekymringer og forslag, som kan gives videre til InnoGames.

Council Advisory Board

The Inner Council skal vælge op til 5 medlemmer som skal være i direkte kontakt med InnoGames udviklingshold. Medlemmerne af The Advisory Board skal viderebringe de forskellige ideer og forslag som er blevet formuleret af The Inner Council, og vil ved nogle lejligheder blive inviteret med til specielle tilbagemeldingsmøder med udviklings holdet.

Player Council Members er:

 • Medlemmer af fællesskabet der er blevet valgt af deres medspillere til at repræsentere spillernes ideer og meninger omkring Grepolis.

 • Frivillige, der på ingen måde er ansat af eller forbundet med InnoGames.

 • Almindelige spillere, som opretholder en aktiv spilkonto, uden nogen speciel magt eller specielle forbundet med deres medlemskab af The Player Council.

 • En del af The Player Council
  • I en 6 måneders periode

  • Med retten til at stille op igen for en anden periode

  • Ingen mulighed for 3 perioder i træk, dog med retten til at stille op igen efter 6. måneders pause.
Krav for kandidatur

 • Skal være myndig (18 år)

 • Ejer af en aktiv spil konto, og har været aktiv spiller i mere end 3 måneder.

 • Villig til at acceptere privatlivspolitikken for Player Council medlemmer, for at blive en del af Inner Council og Council Advisory board, og dets medfølgende pligter.

 • Gode engelske færdigheder foretrækkes (Er et krav for at være en del af The Inner Council og Council Advisory Board)
Derudover anbefales det, at hver kandidat melder tidligere forbindelser med InooGames ud (f.eks. som medlem af support teamet), som en del af deres introduktion, for at sikre den bedst mulige gennemsigtighed og tillid fra spiller basen.

Ansøgninger kan blive afvist og/eller Council medlemskab kan blive termineret, ved brud på InnoGames terms and conditions, spil regler, privatpolitik eller anden dårlig opførsel.

The player Council skal som en helhed…

 • Inkludere 2-5 medlemmer fra hver region.

 • Bestå af optil 23 repræsentanter og deres suppleanter for The Inner council.

 • Sikre at hvert marked er repræsenteret, selv hvis der ikke er valgt en lokal repræsentant (Idealistisk via beta)

 • Beta repræsentanter skal læse alle kommentarer på beta forummet, u anset hvilken region spilleren kommer fra.

 • Komme med konstruktive tilbagemeldinger og professionelle vurderinger, udviklings prioriteter og potentielle planer for fremtiden.
 
Senest redigeret:

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Local Council medlemmer skal…

 • Repræsentere deres lokale region, ved at lytte og forstå til de problemer, bekymringer og ideer som spillerne i regionen har.

 • Opføre sig som en rollemodel, i spillet og og på de forskellige fællesskabsplatforme der er til rådighed (Forum, facebooke tc.). Der forventes en professionel tilgang til sine opgaver til enhver tid, ikke kun ved diskussioner i Local Council, men også overfor de ansatte ved InnoGames.

 • Være en aktiv del af Player council.

 • Hjælpe Inner Council og udviklingsholdet ved at komme med tilbagemeldinger på eksisterende og kommende events.

 • Spille en aktiv rolle i fællesskabs diskussioner og informere spillere om hvad der foregå i the Player Council (Ved udarbejde af jævnlige rapporter i fællesskab med Inner Council repræsentanterne); Dette er selvfølgelig begrænset af fortrolighedsaften, gennem InnoGames privatlivspolitik.

 • Være en aktiv del af spillet i deres Council periode.

 • Ikke modtage nogen specielle fordele i spillet. Local Council medlemmer bør ikke have nogle privilegier i forhold til andre spillere.

 • Have en valid email adresse på deres forum profil.

 • Udpege 2 medlemmer til at repræsentere dem ved Inner Council (En talsperson og en stiltiende suppleant)

 • Bliver tildelt
  • Et privat diskussions område på deres lokale forum

  • Hjælp fra support teamet hvis nødvendigt, og/eller

  • En speciel forum titel, for at sikre de nemt kan genkendes af andre spillere.
Inner Council medlemmer skal…

 • Kunne kommunikere flydende på engelsk (både skrift og tale), da emner på dette niveau vil blive diskuteret på engelsk.

 • Udpege 3-5 (potentielt roterende) medlemmer af Council Advisory Board.
Council Advisory Board medlemmer skal…

 • Deltage i specielle begivenheder holdt af InnoGames (Skype møder, invitationer til InnoGames kontor (Alle udgifter vil blive betalt af InnoGames)), og

 • Blive tildelt kontaktinformationer for at kunne komme i kontakt med medlemmer af Grepolis’ udviklingshold og andre relevante InnoGames ansatte.


Ofte stillede spørgsmålHvordan kan jeg ansøge Player Council?

Hvis du opfylder alle ovennævnte krav og er villig til at repræsentere din region, kan du annoncere dit kandidatur i den tilhørende tråd. Du skal blot oprette et indlæg med en kort beskrivelse af dig selv og offentliggøre det før den oplyste dato. Eventuelle ansøgere vil blive optaget som potentielle kandidater på fora og i afstemningen.Hvor mange medlemmer vil Player Council have?

Det afhænger af antallet af spillere der melder sig frivilligt til dette projekt. To til fem spillere kan vælges pr. region, hvilket betyder, at de Local councils sammenlagt ikke kan have mere end maksimalt 115 valgte medlemmer til enhver tid (23 versioner repræsenteret af 5 spillere hver). Vi er dog opmærksomme på, at nogle lande måske ikke kan sende det maksimale antal repræsentanter, så det samlede antal kan variere med hvert udtryk.The Inner Council består af par, 1 repræsentant og 1 stedfortræder pr. region, så i alt 23 "stemmerepræsentanter" og 23 tavshedspersoner, som kan læse og holde sig orienteret, men ikke deltager aktivt i diskussionerne for at undgå unødvendig snak.Council Advisory Board består af 3-5 medlemmer udpeget af The Inner Council og kan roteres i løbet af perioden, f.eks. have 5 medlemmer til at deltage i en speciel begivenhed og 3 andre medlemmer til at deltage i en anden. Denne afgørelse er imidlertid udelukkende foretaget af The Inner Council.

Hvor mange på hinanden følgende perioder kan et Council medlem vælges til?

Hvert Council medlem vælges i 6 måneder. Deres medlemskab kan udvides, hvis de genvalges for en anden periode. Et tredje på hinanden følgende periode i direkte rækkefølge er ikke muligt, fordi vi også vil give andre spillere mulighed for at deltage. Efter en pause på mindst 6 måneder (1 periode) kan de dog ansøge om kandidatur igen.Kan en enkelt kandidat stille op i flere regioner?

Selv om kandidatur er åben for alle aktive spillere i den respektive region, skal hver kandidat vælge en region de vil repræsentere. Dobbelt kandidatur er kun mulig for en region og beta, men det vil kun være muligt at optage en stilling. For den anden region vil en runner-up kandidat tage stilling. Hvis et dobbelt kandidatur erklæres, vil vi tilføje en besked om det, til den respektive kandidats profil på afstemningssiden.Hvordan kan jeg identificere kandidater, der måske har haft tidligere tilknytninger til InnoGames?

Selvom vi mener, at der ikke bør være nogen bias forbundet med tidligere (frivilligt) arbejde for InnoGames, anbefaler vi, at hver kandidat oplyser deres tidligere engagement med sådanne aktiviteter, så andre spillere bedre kan lave en vurdering af deres erfaring. Hvis en kandidat tidligere har været tilknyttet InnoGames, viser det blot deres engagement i spillet, da de brugte deres fritid til at gøre noget for fællesskabet og hjælpe andre spillere.

Kan nuværende Team medlemmer søge om optagelse i The Grepolis Player Council?
Nej! Grundet at medlemmer af teamet allerede har direkte kontakt med udviklerne, så er The Grepolis Player Council kun for spillere der står udenfor Teamet.

Hvad sker der, hvis vi ikke kan finde nok kandidater til vores region?

I den uheldige situation at en region ikke kan finde mindst to kandidater til at repræsentere dem, vil regionens spillere kunne benytte sig af beta forummet til at diskutere forskellige emner og blive repræsenteret af Council medlemmerne fra Beta Regionen.Hvad skete der med Grepolis United og Beta Focus Group? Er Player Council ikke en lignende tilgang?

I 2013 startede vi et projekt der skulle give oftere kontakt med vores spillerbase - Grepolis United.

Ud over dette projekt blev der lanceret flere mindre initiativer, herunder Beta Focus Group. Nogle af disse initiativer bruges stadig i dag, som DevBlog. Udviklingsholdet har desuden til formål at inkludere mindst én fællesskabsforespørgsel i hver opdatering og følger en regel, der fastsætter, at et bestemt (lavt) antal ikke-kritiske fejl ikke bør overskrides, før en opdatering frigives.Imidlertid blev flere vigtige aspekter af disse projekter påbegyndt under forskellige omstændigheder og af forskellige hold og til sidst nedprioriteret til et punkt, hvor de ikke længere var aktivt forfulgt, hovedsageligt på grund af at spilteamet der ikke kunne holde øje med disse tidskrævende projekter mere. Med det nye Player Council ønsker vi at starte et nyt forsøg med en anden tilgang, idet vi holder den nuværende stabssituation, udviklingsfokus og overordnede muligheder i tankerne. Vi håber, at det nye Player Council med held vil fortsætte med Grepolis Uniteds tradition og arv og alle de positive elementer, det har bragt til spillet og til jer, vores spillere.Fylder Community mangaers(CM) ikke allerede rollen som Inner Council og Council Advisory Board?

Ja og nej. CM har indsigt i vores officielle kommunikationskanaler, så de kender til ideer, bekymringer og problemer hos spillere, der kontakter dem på en mere personlig måde, f.eks. Via supporttickets eller private beskeder på vores sociale platforme. De indsamler din feedback og kommunikerer den i regelmæssige rapporter til vores udviklingsteam.Vi mener, at et Player Council kan fungere meget ens, men kan også repræsentere spillerens base på en lidt anderledes måde. Spillere, der ikke har nogen officiel stilling hos InnoGames, kan potentielt se på bestemte ideer eller spørgsmål vedrørende spillet fra en anden vinkel. De er som regel meget aktive og opmærksomme på ting, der ikke nødvendigvis deles åbent i vores kommunikationskanaler og / eller med den officielle repræsentant for InnoGames og kan derfor hjælpe os med at få en bedre ide om hvad der foregår ved at dele deres egen erfaring med os.
 

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Kære spillere!

Vi er glade for at åbne op for kandidaterne til The Grepolis Player Council. Hvis du ønsker at melde dit kandidatur, så venligst læs adgangs kravene grundigt og så introducer dit kandidatur her : https://dk.forum.grepolis.com/index.php?threads/potentiel-kandidat.3118/

Alle kandidater bliver skrevet på listen til vores ingame afstemning, medmindre kandidaturet trækkes tilbage inden 13/08, 2017.

Vi ser frem til din introduktion!

 
Senest redigeret:
D

DeletedUser1638

Gæst eller Besøgende
Gæst eller besøgende
Spændende tiltag
smiley_emoticons_thumbs-up_new.gif
 

MichaelS

New Member
Brugere
Enig med cyb. Men et råd uden beføjelser, der kun skal videregive gode ideer, ja det er måske ikke der, man skal sætte ind. Min erfaring gennem 4-5 år med grepolis, er at konflikter mellem support (på engelsk oversat til dansk = støtte) og spillere, ofte ender med, spillerne føler sig "snydt"!
Dette dels fordi "beviser" for "ugerninger" ikke bliver offentliggjort, dels fordi "support", efter min overbevisning, ikke altid er lige villige til at lytte til spillernes måske alternative løsninger.
Kunne et lokalråd få indflydelse på regelbrud o. lign., så kunne det være et voldsomt interessant tiltag!
Beslutninger ville pludseligt blive bla. spillernes egne.
smiley_emoticons_freu-dance.gif
 

PuffTheMagicDragon

Member
Brugere
Jeg tror også det ville give en mere transparent (gennemsigtighed), hvis det var spillere der sad og kunne være åbne for forslag uden at blive slået i hovedet.
Samtidig har de mulighed for at åbne nye tiltag på danske fora for at diskutere dem videre med åbne arme, self er der nogen step med lukkede døre (Innogame dev..) men det ville måske føles som et lidt mere åbent fora hvor spillerne i det mindste bliver hørt af andre spillere.

Dog vil jeg også kritisere moddellen der er valgt da der stadig vil være mange mure at skulle igennem før det når frem, dette vil give et stort tab af ideer/forslag før det når frem. Så det kan ikke forventes at alt når frem til Innogames, nok nærmere en maks 1-2% som de vil tage videre helt hen. Samtidig skal det dog siges at med en så stor brugerflade er der ikke mange bedre alternativer.

Håber det kommer til at fungere godt og give en mere gennemsigtighed i forhold til Grepolis DK fremtid.

//Puff
 

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Enig med cyb. Men et råd uden beføjelser, der kun skal videregive gode ideer, ja det er måske ikke der, man skal sætte ind. Min erfaring gennem 4-5 år med grepolis, er at konflikter mellem support (på engelsk oversat til dansk = støtte) og spillere, ofte ender med, spillerne føler sig "snydt"!
Dette dels fordi "beviser" for "ugerninger" ikke bliver offentliggjort, dels fordi "support", efter min overbevisning, ikke altid er lige villige til at lytte til spillernes måske alternative løsninger.
Kunne et lokalråd få indflydelse på regelbrud o. lign., så kunne det være et voldsomt interessant tiltag!
Beslutninger ville pludseligt blive bla. spillernes egne.
smiley_emoticons_freu-dance.gif

Jeg tror også det ville give en mere transparent (gennemsigtighed), hvis det var spillere der sad og kunne være åbne for forslag uden at blive slået i hovedet.
Samtidig har de mulighed for at åbne nye tiltag på danske fora for at diskutere dem videre med åbne arme, self er der nogen step med lukkede døre (Innogame dev..) men det ville måske føles som et lidt mere åbent fora hvor spillerne i det mindste bliver hørt af andre spillere.

Dog vil jeg også kritisere moddellen der er valgt da der stadig vil være mange mure at skulle igennem før det når frem, dette vil give et stort tab af ideer/forslag før det når frem. Så det kan ikke forventes at alt når frem til Innogames, nok nærmere en maks 1-2% som de vil tage videre helt hen. Samtidig skal det dog siges at med en så stor brugerflade er der ikke mange bedre alternativer.

Håber det kommer til at fungere godt og give en mere gennemsigtighed i forhold til Grepolis DK fremtid.

//PuffJeg ville gerne kommentere dette, da jeg godt kan se det fra jeres side.
Men folk plejer at holde kæft, efter jeg har skrevet et eller andet :(
SÅ stilhed herfra... Selv om jeg hader at holde mig udenfor :D
 

Iwrac

Active Member
Brugere
Et spændende tiltag af Grepolis.
Jeg ønsker dog ikke selv at ligge billet ind, da jeg fornemmer at det kræver at man skal være mere på, end hvad mine muligheder strejker sig til for tiden.

Disse tiltag kan være med til at løse en smule af problemerne der efterhånden er opstået i grepolis, da man nu på den måde vil hører de almindelige spillere. Men jeg vil på det kraftigste anbefale at man starter med at lytte til de ideer som nogle af spillerne, jeg selv incl, allerede har smidt ind i forum. Forum bliver ikke brugt af ret mange spillere, og derfor er det ikke fair, at man skal bede sine medspillere om at gå ind og stemme og kommenterer på tingene herinde. Så hvis man ved at invitere enkelte spillere med ind i arbejdet, kan udvikle grepolis i en positiv retning, så bør man også gennemgå og reagerer på de ideer som grepolis igennem årerne og månederne har modtaget herinde eller på en ticket.
 

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Udvidelse af kandidat perioden!

Kære spillere!

Vi har indset at perioden for annonceringen af dit kandidatur, har været lidt for kort.
En del spillere har ligeledes også ferie i øjeblikket og går derfor glip af chancen for at spørge ind til Grepolis Player Council og også stille op med deres egen kandidatur..
Nogle af jeres mest troværdige kammerater er måske på en velfortjent ferie eller bare slet ikke overbevist og søger stadig efter svar, før de opstiller.

Vi tror på at dette er troværdige grunde til at give dig lidt mere tid til at tænke over projektet.
Det er derfor vi udvider perioden for at komme med dit kandidatur helt indtil 13/08
Den 16/08
vil der være en ingame valg for til tilmeldte kandidater, som opfylder kravene og har vores alle sammen's troværdighed.
Dette giver også enhver kandidat mulighed for at kunne tilbagetrække sit kandidatur, hvis dette ønskes, inden den. 13/08

Yderligere har vi erfaret at nogle lande har problemer med at finde kandidater til deres Local Council.
Givet at vi kender til den store forbindelse mellem landene på spillerplan, vil vi måske overveje at tilbyde muligheden for at lande med ens sprog kan stemme på deres kandidater sammen, for at opnå minimum kravet på mindst 2 til Grepolis Player Council.
Dette kunne f.eks være muligt for ES + AR, EN + US (+ Beta), CZ + SK, PT + BR og de Skandinaviske markeder.
Ser vi dette nødvendigt, bliver du informeret om det i en sepperat annoncering.

Da dett er vores første projekt at ligende karakter, ved vi at vi skal være fleksible på nogle områder og se efter potentielle chancer og forbedringer undervejs. Dette er første skridt for at sikre et langt større samarbejde fremadrettet.

Skulle du have nogle spørgsmål, bekymringer eller forslag til forbedringer, så tøv ikke med at kontakte os igennem din community manager team på forummet, eller direkte via kommentarer på vores : dedicated DevBlog post for the player council.

De venligste hilsener
Grepolis Teamet
 

Aladin

CM
Grepolis Team
Admin
Moderator
Manager
Kære spillere!

Det er med sorg at vi desværre skal annoncerer at vi ikke har kunne samle repræsentanter til den danske version af The Grepolis Player Council.

Givet at hver sprog version af spillet behøver at være præsenteret med mindst 2 kandidater, er en ingame afstemning kun mulig hvis mindst 2 kandidater har meldt deres kandidatur.
Desværre er dette ikke tilfældet for vores danske version. Derfor kan vi ikke deltage med nogle medlemmer i Grepolis Player Council.

Dog betyder dette ikke at vi skal begrave hovederne i sandet.
Skulle du være i stand til at tale andre sprog, kan du frit komme i kontakt med valgte medlemmer i andre sprog versioner.
På samme tid vil det danske Grepolis Support Team fortsætte vores utrættelige arbejde, og giver jeres feedback videre til udviklerne, når vi får en, som der er nok der støtter op omkring.

Vi ser stadig frem til at arbejde sammen med jer alle og håber at alle emner behandles i dette første år af Grepolis Player Council, og give alle en god spil erfaring.

Hold øje med vores Devblogs for at følge udviklingen af Grepolis projektet!

Med de venligste hilsener
Jeres Support Team

smiley_emoticons_grepo_pacman.gif
 
Top